course-details-portlet

KT8211 - Beregningsmetoder for dynamisk analyse av konstruksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet dekker karakterisering og modellering av konstruksjoners dynamiske egenskaper, metoder for beregning av dynamisk respons i tids- og frekvensplanet samt dynamisk stabilitet. For respons fra naturlaster behandles metoder for stokastisk analyse. Identifikasjon av dynamiske systemer på grunnlag av måledata vil også bli behandlet.

Læringsutbytte

Beregningsmetoder for dynamisk analyse av konstruksjoner er et kurs innen forståelsen av avansert beregning og formulering av dynamiske problemstillinger som i hovedsak er relatert til bygningskonstruksjoner. Med utgangspunkt i introduksjonen gitt tidligere i TKT4201 Konstruksjonsdynamikk 1 og TKT4108 Konstruksjonsdynamikk 2 gir emnet Dynamisk analyse opplæring i karakterisering og modellering av konstruksjoners dynamiske egenskaper, metoder for å etablere bevegelsesligningen og ulike metoder for å beregne dynamisk konstruksjonsoppførsel, dynamisk last og lastvirkning.

Beregningsmetoder for dynamisk analyse av konstruksjoner har følgende læringsmål:

Kunnskaper:
Kandidaten skal ha kunnskap om:
- Karakterisering og modellering av konstruksjoners dynamiske egenskaper
- Metoder for beregning av dynamisk respons i tids- og frekvensplan
- Dynamisk stabilitet
- Stokastisk analyse ved beregning av respons fra naturlaster.
- Identifikasjon av dynamiske systemer på grunnlag av måledata

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- Etablere diskretisert beregningsmodell for komplekse konstruksjoner
- Sette opp og utføre eksperimenter for validering av de dynamiske egenskapene til last og respons
- Bruke programvare for å beregne dynamisk respons av komplekse konstruksjoner og vurdere de etablerte dynamiske egenskapene
- Benytte måledata for å bestemme og evaluere dynamiske system

Generell kompetanse:
Kandidaten kan:
- Vurdere behov for dynamisk analyse som grunnlag for dimensjonering av konstruksjoner
- Vurdere og anvende den nyeste forskningen innen dynamisk analyse

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og små prosjekter. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Mer om vurdering

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas

Kursmateriell

Utdelte notater og tidsskriftartikler. Kompendium innen en del av stoffet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for konstruksjonsteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU