KP8904 - Transportprosesser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Generaliserte likninger for impuls-, masse- og varme-transport. Laminær og turbulent strømning, laminære og turbulente grensesjikt. Stasjonær og ikke-stasjonær diffusjon i fortynnede og konsentrerte fluider og i ulike geometrier. Ficks og Stefan-Maxwells likninger, multikomponent diffusjon. Masseoverføringsmodeller. Simultan masse- og varmeoverføring og overføringsanalogier. Innføring i Matlab.

Læringsutbytte

KUNNSKAPSMÅL
• Forstå de mekanismer for de kombinerte transportprosessene for masse, impuls og varme
• Analogier mellom de ulike mekanismene
• Stasjonær og transient diffusjon i ulike geometrier
• Maxwell-Stefans konsept for multikomponent diffusjon
FERDIGHETSMÅL
• Kunne sette opp generelle likninger for kombinert diffusiv og konvektiv masse og varmetransport
• Kunne forenkle de generaliserte likningene for ulike case inklusive grensebetingelser
• Kunne løse partielle differensiallikninger numerisk ved hjelp av diskretisering
• Kunne løe enkle problemer basert på Maxwell-Stefans konsept for multikomponent transport
GENERELL KOMPETANSE
• Numerisk løsning av ordinære og partielle differensiallikningssystem i Matlab

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Øvingene er delvis basert på bruk av Matlab. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen som teller 70%, og obligatoriske øvinger som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Jakobsen, H. A., 2014: Chemical Modeling: Multiphase Reactive Flows, 2nd edition. Springer

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4160 7.5 01.09.2010

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 15.12.2017 09:00 E3
Vår ORD Arbeider 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.