KP8136 - Modellering av katalytiske reaksjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 40/100
Rapport 60/100

Faglig innhold

Emnet undervises annet hvert år (neste gang våren 2018). Emnet gir en innføring i metoder for å sette opp en mikrokinetisk modell, måter for å finne, eventuelt estimere, hastighetskonstanter og mikrokinetisk simulering. Det fokuseres også på mikrokinetisk analyse av reaksjonssystemer på atomært nivå. Et prosjektarbeid på mikrokinetisk modellering av et utvalgt reaksjonssystem er inkludert i kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studentene skal kjenne til moderne teorier relevant for kinetikken til heterogene katalyserte reaksjoner. Kunnskapen skal være fokusert mot å kombinere beregningskjemi, overflatevitenskap, kinetikk og mekanistiske studier for å analysere mikrokinetiske modeller for utvalgte reaksjoner.

Ferdigheter:
Studentene skal være i stand til å identifisere og velge ut relevante reaksjonsmekanismer for reaksjonene. De skal kunne forutsi og kalibrere kinetiske konstanter for elementærreaksjoner. Ut fra mikrokinetisk modellering skal studentene kunne identifisere hastighetsbestemmende trinn og forenkle de mikrokinetiske modellen til enkle kinetiske modeller. De skal også være i stand til å presentere og diskutere mikrokinetisk analyse av reaksjonene med andre forskere.

Generell kompetanse:
Studentene er i stand til å tolke reaksjonsmekanismer, modellere og simulere kinetikken til heterogent katalyserte reaksjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesnings-seminarer + prosjekt

Kursmateriell

James A. Dumesic, Dale F. Rudd, Luis M. Aparicio, James E. Rekoske, Andres A. Trenino, The microkinetics of heterogeneous catalysis. ACS professional Reference Book, Washington, DC 1993.
Utvalgte tidsskriftartikler

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
KP8124 6.0 01.09.2009

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100
Høst ORD Rapport 60/100
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Vår ORD Rapport 60/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.