course-details-portlet

KLMED8010 - Trening og testing av hjertepasienter

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig 100/100 45 minutter

Faglig innhold

Kurset tar sikte på å fremme kunnskap og bruk av kondisjonstrening og kardiopulmonær testing (CPET) i klinisk praksis, og tilbyr deltakerne mulighet til å høre kjente eksperter innen feltet forelese, bistå i live-demonstrasjoner av CPET og diskutere kliniske tilfeller. Hele spekteret av CPET-problemstillinger innen kardiologi vil bli adressert av kurset, med et spesielt fokus på bruk av CPET for trening, behandling og prognostisk vurdering hos hjertepasienter. Kurset arrangeres i samarbeid med NORHEART - Den norske PhD-skolen innen hjertemedisin.

Læringsutbytte

Kurset tar sikte på å gi innsikt i treningsfysiologi, kardiopulmonær kondisjonstesting og treningens grunnprinsipper.

Etter å ha fullført og bestått kurset vil deltakerne ha kunnskap innen: Treningsfysiologi; Tolking av Kardiopulmonær testing; Hjerte- og luftveis-abnormiteter; Praktiske aspekter ved hjerte-trening og testing; Hvordan sette opp og gjennomføre ulike treningsprogram

Læringsformer og aktiviteter

Kurset inkluderer to dager med forelesninger og praktiske demonstrasjoner i grupper. Du må delta i minst 80 % av undervisningen for å få lov til å ta eksamen. Deltakelse på forelesninger vil bli registrert.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller opptatt som PhD-student eller medisinsk forskerlinjestudent.

Kursmateriell

Pensum: 75 sider forskningsartikler og vitenskapelige anbefalinger. For mer informasjon se: http://norheart.no/events/introductory-courses/#292

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  1.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Idrett
  • Medisin

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig 100/100 11.09.2015
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU