KLAS2004 - Nygresk litteratur og kultur

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Studiet omhandler følgende to disipliner:
Gresk historie fra antikken til ny tid
"Masterpieces of modern Greek literature": fra romantikken til idag.
Fokus ligger på poesi, romaner og kortprosa fra 1800-tall til idag.
Tekster bli lest i engelsk oversettelse. Disse forelesningene vil foregå på engelsk.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kurset tar sikte på å gi en grundig forståelse av det moderne Hellas gjennom dets litteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen vil bli konsentrert om 7 uker med ca. 2 doble forelesninger pr. uke.

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Emnet kan tas uavhengig av GRE1101 og GRE1201

Kursmateriell

Deles ut ved kursstart.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.