course-details-portlet

IT3920 - Masteroppgave for MSIT

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven er et forsknings-, innovasjons- og/eller utviklingsprosjekt, hvor hensikten å vise at man kan jobbe selvstendig og på et avansert nivå, med å både tilegne seg og skape ny kunnskap vha. relevante metoder innen egen spesialisering. Prosjektet omfatter bl.a. å utarbeide en problemstilling og mål, kartlegge relevant bakgrunnsstoff i kunnskapsfronten innen området for masteroppgaven, gjøre eget nybrottsarbeid med relevante metoder og dokumentere og kritisk vurdere arbeidet og bidraget.

Læringsutbytte

Kunnskap: Innsikt i hvordan kunnskap, tjenester og teknologi skapes og rapporteres innen valgt spesialområde, forståelse for avansert teori og praksis innen masteroppgavens tema. Kjenne til viktige prinsipper for forskningsetikk / akademisk / profesjonell redelighet. Ferdigheter: Evne til å fordype seg i et spesifikt tema innen valgt fagområde ut fra etablerte arbeidsmetoder for å frembringe ny kunnskap, bl.a. innhente kompletterende kunnskap gjennom litteraturstudier og annet kildesøk og kombinere dette med egen kunnskap og resultater fra egne undersøkelser. Generell kompetanse: Kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og skrive en masteroppgave i hht. gitte retningslinjer.

Mer om vurdering

Det må framgå tydelig i masteroppgaven hvordan den bygger på og/eller innholder tekst, bilder, kode, data eller annet fra studentens tidligere arbeider (f.eks. fra IT3915 -Master i informatikk, forberedende prosjekt).

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informatics (MSIT)

Forkunnskapskrav

Krever bestått IT3915 Master i informatikk, forberedende prosjekt.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU