course-details-portlet

IPEV6003 - Digital teknologi I

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Studenten får en introduksjon til følgende tema: • Programmering i Python• Bruk av mikrokontrolleren BBC Micro:Bit• Tingenes internett “Internet of Things” (IoT) med Arduino programmering.

Læringsutbytte

Etter studiet skal studenten kunne:- Skrive enkle programmer i Python- Lage programmer til mikrokontrolleren BBC Micro Bit.- Lage programmer til mikrokontrollere i Arduino familien.- Koble opp enkle kretser mot Micro Bit og Arduino.- Lage en IoT løsning bestående av en fysisk måling som går via mikrokontroller til internett og vises på web.

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning. I forkant av samlingene må studentene påregne å sette seg inn i noe pensum på egenhånd.Under samlingene brukes forelesninger, øvinger, gruppearbeid, omvendt klasserom, laboratorie-øvinger og selvstudium.I etterkant av samlingene utføres et øvingsopplegg som skal dokumenteres med en rapport.Det vil bli 3 samlinger og 3 øvingsopplegg med tilhørende 3 innleveringer av rapporter.

Mer om vurdering

Mappen består av 3 innleverte rapporter. Den samlede mappen får karakteren bestått hvis alle innleveringene er bestått.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Skipsingeniør, ingeniør (699SD)

Forkunnskapskrav

Kurset krever ingen forkunnskaper utover fullført videregående skole.

Kursmateriell

Kurset er basert på at studentene bruker egne bærbare PCer. Kompendier o.l. vil gjøres tilgjengelig elektronisk. Forøvrig vil studentene få låne lab-materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU