course-details-portlet

IP200117 - Skipsdesign III - Prosjektering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

- Prosjektering
- Skipstyper
- Hoveddimensjoner
- Linjeutforming
- Vektsberegninger
- Lastkondisjoner
- Stabilitet
- Generalarrangement
- Top-down og Bottom-Up
- Design Trade-offs

Læringsutbytte

Kunnskap om:

- relevante prosjekteringsmetoder
- ulike skipstyper
- rederikrav
- klasse- og myndighetskrav
- etablering av hoveddimensjoner og linjer
- optimalisering
- Decision-making tools

Ferdigheter i:

- bruk av relevant dataverktøy til utforming av skroglinjer
- vektsberegnnger og beregning av lastkondisjoner
- vurdering av stabilitet mot akseptkriterier
- utforming av generalarrangment

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

Forelesninger, øvinger , laboratorieøvelser og prosjektarbeid.      

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeid

Mer om vurdering

Ny og utsatt eksamen : Muntlig

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Skipsdesign (699SD)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Marine konstruksjoner

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 16.11.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU