course-details-portlet

INFT2504 - Skytjenester som arbeidsflate

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

I dette kurset skal vi se på hvordan en setter opp en organisasjon i skyen, administrere brukere, administrere tjenester og brukeres tilgang til disse tjenestene. Brukerne av kurset skal opparbeide en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være en organisasjon i skyen og hvordan de kan beskytte virksomheten mot de farene som finnes. Blant annet skal dagens sikkerhetsbilde tas opp og en del reelle sikkerhetsproblemer vil forklares, med den hensikt å kunne bistå virksomheter med å forbedre sin sikkerhet.

For å administrere bedriften vil det bli en kombinasjon mellom grafisk brukergrensesnitt og kommandolinje ved bruk av PowerShell og tilhørende moduler. Oppgaver som skal utføres vil f.eks. være å legge til rette for bedriftens arbeidsoppgaver en produktivites suite. Her er det snakk om både samhandling, e-postflyt, sikre tilgang til sensitiv data, sørge for at data ikke forsvinner med mer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten har

 • Kunnskap om hvordan skyen gjør det enkelt for deg å jobbe på nye og mer produktive måter, fra hvor som helst og på hvilken som helst enhet.
 • Kunnskap om hvordan du kan koble til og samarbeide med teamet ditt, uansett hvor du er. Forbedre produktivitet og resultater.
 • Kunnskap om hva som er god praksis i industrien, og hvordan holde seg oppdatert på dette.
 • Kunnskap om en moderne design- og implementeringsstrategi for å sikre skytjenester fra en rekke trusler, både eksterne og interne

Ferdigheter: Studenten kan

 • Bruke grunnleggende verktøy for å tilpasse og skreddersy en løsning som er laget for å oppfylle behovene i en organisasjon. arbeidsområder spesiallaget for at du kan fordype deg.
 • Moderne distribusjonsmetoder og oppdateringsmodeller
 • Systematisk vurdere sikkerheten til et gitt system.
 • Beskytte bedriftsdata mot trusler interne og eksterne trusler
 • Utføre brukeradministrasjon i henhold til god praksis
 • Grunnleggende administrasjon av en bedrifts grunntjenester i skyen

Generell kompetanse: Studenten har

 • Innsikt i hvilke grunnleggende applikasjoner som er nødvendige for å få utført arbeid i en moderne virksomhet
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket
 • Kan bygge relasjoner med fagfeller gjennom aktiv deltakelse i ulike digitale kanaler

Læringsformer og aktiviteter

Norskskrevne leksjoner for teori og videoer for praktisk gjennomgang av eksempler og illustrasjon. Individuelle praktiske oppgaver som jobbes mot et tildelt skymiljø igjennom hele semesteret.

Mer om vurdering

Emnet er et nettbasert emne som består av videoleksjoner og teoripensum med tilhørende frivillig øving.

Etter hver fjerde leksjon vil en få en større innlevering som dekker de gjennomgåtte leksjonene og vil bli en del (1/3) av leveransen som vurderes.

Normal progresjon er en leksjon i uken, og det vil i løpet av semesteret være tre større innleveringer som blir fortløpende vurdert med tilbakemelding fra studentassistent, som til sammen utgjør den totale leveransen ved slutten av semestret.

Dato for utdeling og innleveringsfrist for hver enkelt oppgave opplyses om ved semesterstart. Innleveringsfrist er 2 uker etter utdeling. Dvs. første oppgave blir tilgjengelig fire uker etter semesterstart og har innleveringsfrist seks uker etter semesterstart etc.

Ved ønske om å forbedre allerede innlevert øving, kan en levere ny versjon av innlevering en og to, sammen med tredje og siste innlevering.

Hver innlevering består av en rapport på 1200 ord + - (10%) som besvarer oppgaven, og hvor det forventes script/kode som en del av leveransen skal dette også leveres sammen med rapporten. Oppgavene inneholder en del teori og en del praktisk jobb, hvor vektingen mellom de forskjellige delene opplyses om i oppgaven. Alle de tre oppgavene til sammen utgjøre vurderingsgrunnlaget for endelig karakter.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele emnet tas på nytt i semester med undervisning.

Forkunnskapskrav

Ingen, bortsett fra krav om tilknyttet studieprogram.

Kursmateriell

Norskskrevne PDF-er sammen med videoforelesninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU