course-details-portlet

INFT2006 - Business Intelligence

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Business intelligence (BI) handler om å søke etter, samle inn, integrere, analysere og presentere data på en slik måte de gir et godt beslutningsgrunnlag for organisasjoner. Faget inneholder: Beslutningsstøtte/beslutningsprosess, årsaker til å drive med BI, datavarehus, rapportering og OLAP, dimensjonal modellering Business intelligence & analytics, data visualisering

Læringsutbytte

Kunnskap Kandidaten • har kunnskaper om business intelligence systemers potensiale til å hjelpe beslutningstakere med å søke etter, samle, integrere og analysere data • Har innsikt i de ulike komponentene som inngår i en BI-løsning • Har innsikt i utfordringer knyttet til BI • Har kunnskaper om prinsipper, metoder, begreper og modeller knyttet til business intelligence Ferdigheter • Kan utforme flerdimensjonale datamodeller • Er i stand til å bygge analysemodeller i et BI-system (for eks. Tableau eller Power BI) • Kan bruke BI-verktøy til å utføre analyser Generell kompetanse • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan ha en aktiv rolle i utformingen av BI-løsninger i en spesifikk virksomhetskontekst • Kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke BI-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, video og obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: Desember

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT2009 7.5 01.09.2020
IBED1003 3.0 01.09.2020
IINI2012 3.0 01.09.2020
IFUD1117 3.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 12.05.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU