course-details-portlet

INFT2006 - Business Intelligence

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 40/100
Skriftlig skoleeksamen 60/100 2 timer D

Faglig innhold

Business intelligence (BI) handler om å søke etter, samle inn, integrere, analysere og presentere data på en slik måte de gir et godt beslutningsgrunnlag for organisasjoner. Faget inneholder: Beslutningsstøtte/beslutningsprosess, årsaker til å drive med BI, datavarehus, rapportering og OLAP, dimensjonal modellering Business intelligence & analytics, data visualisering

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskaper om business intelligence systemers potensiale til å hjelpe beslutningstakere med å søke etter, samle, integrere og analysere data
 • Har innsikt i de ulike komponentene som inngår i en BI-løsning
 • Har innsikt i utfordringer knyttet til BI
 • Har kunnskaper om prinsipper, metoder, begreper og modeller knyttet til business intelligence

Ferdigheter

Kandidaten

 • Kan utforme flerdimensjonale datamodeller
 • Er i stand til å bygge analysemodeller i et BI-system (for eks. Tableau eller Power BI)
 • Kan bruke BI-verktøy til å utføre analyser

Generell kompetanse

Kandidaten

 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på en slik måte at han/hun kan ha en aktiv rolle i utformingen av BI-løsninger i en spesifikk virksomhetskontekst
 • Kan kommunisere med IKT konsulenter om behov knyttet til spesifikke BI-løsninger

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, video og obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsform: Sluttkarakteren settes på grunnlag av to delvurderinger. Begge disse må være bestått hver for seg.

Skriftlig eksamen. Karakterskala A-F. Denne teller 60% av totalkarakteren.

Prosjektoppgave teller 40% av karakteren.

Utsatt eksamen for skriftlig skoleeksamen er i november/desember. Utsatt eksamen kan arrangeres som muntlig eksamen. Gjentak av prosjektoppgave skjer i semester hvor emnet har undervisning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT2009 7.5 HØST 2020
IBED1003 3.0 HØST 2020
IINI2012 3.0 HØST 2020
IFUD1117 3.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 60/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU