course-details-portlet

INFT2005 - Kvalitet i og testing av programvaresystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Faglig innhold

Dette emnet handler om smidig utviklingsmetodikk, kravutvikling og sammenhengen mellom krav og test. Videre skal vi se nærmere på temaer som planlegging og gjennomføring av testing av applikasjoner på flere ulike nivåer, risikobasert testplanlegging, ulike teknikker for test-design, automatisert testing og ytelsestesting, interaksjonsdesign med wireframing og brukertesting, versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon, kvalitetsbegrepet generelt og for programvaresystemer spesielt, strategier for å oppnå kvalitet og kvalitetsmodeller og kvalitetsstyring.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for prinsippene for smidig systemutvikling.
 • kan gjøre rede for ulike typer tester og teststrategier.
 • kan gjøre rede for begreper innen interaksjonsdesign.
 • kan gjøre rede for fordelene med bruk av versjonskontroll og kontinuerlig integrasjon.
 • kan definere, gjenkjenne og forklare konsepter relatert til kvalitet generelt og for programvare spesielt.
 • kan forklare behovet for å følge en definert prosess for å nå kvalitetsmål.
 • kan forklare behovet for kvalitetsstandarder og hva som ligger i begrepet beste praksis.

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke smidige metoder til å utforme krav til it-systemer.
 • kan bruke krav til å designe, planlegge og gjennomføre tester av systemer.
 • kan gjennomføre tester av aspekter ved brukskvaliteten (usability) i applikasjoner.
 • kan lage en kvalitetsplan.
 • kan delta i gjennomganger og inspeksjoner.

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål.
 • kan dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, video og øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen i desember.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DCST1008 3.7 HØST 2020
IDATT1002 3.7 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU