course-details-portlet

INFT2003 - Big Data

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer ALLE

Faglig innhold

Innhold, forretningsverdi, bruksområder og applikasjon av Big Data. Introduksjon til teknikker og programmering innen Big Data (for eks. Python).

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Kandidaten kan:
- forstå forretningsverdien av Big Data.
- vite om innhold, bruksområder, og applikasjon av Big Data.
- vite om teknikker for analyse og visualisering av Big Data.
- er kjent med arkitektur innen Big Data.
- forstår problematikk med personvern og tillit innen Big Data.

Ferdigheter:
Kandidaten kan:
- artikulere og kommunisere forretningsverdien av Big Data til interessenter.
- kan strukturere prosessen av analyse av Big data og komponere team for dataanalyse.
- kan foreslå og bruke relevante teknikker/verktøy innen Big data i praktiske prosjekter.

Generell kompetanse:
Kandidaten har:
- forståelse for betydningen av Big Data innen virksomheter og samfunnet generelt sett.
- kan delta i planlegging- og implementasjonsfasen av prosjekter innen Big Data.
- kan identifisere, planlegge og implementere individuelle oppgaver inn Big Data-prosjekter.

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, video og obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen: mai/juni. Utsatt eksamen kan bli alternativt muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIFT2006 7.5 01.09.2020
IINI3012 5.0 01.09.2020
IFUD1123 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 01.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 08.06.2021

Innlevering 08.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU