course-details-portlet

INFT1003 - Webteknologi og teamarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt 100/100

Faglig innhold

Det legges stor vekt på at man gjennomfører arbeidsoppgaver i team slik at man får praktisk erfaring med hvordan frivillig sammensatte grupper kan organiseres og fungere. Dette forplikter til aktiv deltakelse fra de enkelte teammedlemmene gjennom hele emnet.

Webteknologi

I dette faget vil du lære om webpublisering, HTML, CSS, DOM og JavaScript, brukeropplevelse på web, bruk av rammeverk og multimedia på web (grafikk, bilder, lyd, video og animasjon), samt integrasjon av eksterne tjenester.

Teamarbeid

Først skal man lære å jobbe i team og deretter skal teamet bruke kunnskapen til å gjennomføre et prosjekt og presentere resultatet av dette. I denne prosessen skal man bruke kunnskapen man har tilegnet seg om roller og modeller for teametablering og teamutvikling, anvende prinsipper for prosjektgjennomføring og administrasjon av dette og anvende prinsipper for presentasjonsteknikk.

Læringsutbytte

Kunnskap

Webteknologi

Kandidaten:

 • forstår klient-tjener-arkitektur i konteksten nettleser og webtjener
 • kjenner til forskjellen på statiske og dynamiske websider
 • kjenner til HTTP-protokollen og kryptert kommunikasjon med HTTPS
 • forstår oppbygningen til en URL, domenenavn og porter
 • vet forskjellen på absolutt og relativ adressering
 • forstår viktigheten av å følge web-standarder
 • kjenner til oppbygningen av et HTML-dokument
 • kjenner til grunnleggende elementer i HTML
 • har kunnskap om CSS syntaks, stilsetting og boksmodellen
 • kjenner til teknikker for responsiv layout med CSS
 • har grunnleggende kunnskap om universell utforming og prinsipper for å oppnå god brukskvalitet på web

Teamarbeid

Kandidaten:

 • har kunnskap om forutsetninger for et vellykket teamarbeid og ulike roller i tilknytning til dette
 • har kunnskap om etablering og videreutvikling av team
 • har kunnskap om planlegging og gjennomføring av prosjekter
 • kjenner til prinsipper for effektiv muntlig og skriftlig kommunikasjon

Ferdigheter

Webteknologi

Kandidaten kan:

 • utvikle og publisere et funksjonelt og responsivt nettsted
 • kode HTML og CSS ved bruk av en kodeeditor
 • laste opp et nettsted til en webtjener med SFTP
 • endre utseende og layout på et nettsted med CSS
 • manipulere DOMen med JavaScript og lage dynamisk innhold
 • benytte rammeverk for å forenkle utviklingsprosessen
 • legge til multimedia (grafikk, bilder, lyd, video, animasjon) på et nettsted
 • integrere eksterne tjenester på et nettsted

Teamarbeid

Kandidaten:

 • kan administrere prosessdokumentasjonen og bruke IKT-verktøy hensiktsmessig i et teamarbeid
 • kan bidra aktivt i å gjennomføre et effektivt prosjektarbeid i team
 • kan reflektere over eget bidrag til teamarbeid og tilpasse seg den aktuelle arbeidssituasjonen
 • kan formidle resultater av gjennomført prosjektarbeid både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Webteknologi

 • Kandidaten får en grunnleggende forståelse av hvordan et moderne nettsted er bygd opp.
 • Kandidaten er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i et fagfelt i kontinuerlig utvikling.

Teamarbeid

 • Kandidaten har forståelse for at egen adferd påvirker teamet.

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner, veiledning med faglærer(e) og/eller læringsassistent(er), obligatoriske øvinger, obligatoriske team-møter med faglærer, innleveringer knyttet til prosjekt, videopresentasjon.

Det legges stor vekt på at man gjennomfører arbeidsoppgaver i team slik at man får praktisk erfaring med hvordan frivillig sammensatte grupper kan organiseres og fungere. Dette forplikter til aktiv deltakelse fra de enkelte teammedlemmene gjennom hele emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Endelig innlevering av prosjektet vurderes til Bestått/Ikke Bestått i henhold til krav og kriterier beskrevet i oppgaven. Individuell karakter kan gis i spesielle tilfeller.

Ved frivillig gjentak, stryk eller gyldig fravær, må hele prosjektet tas på nytt i semester med undervisning.

I obligatoriske aktiviteter inngår:

 • deltagelse på veiledningsmøter
 • innlevering av øvinger i webutvikling (5 av 6)
 • innleveringer i teamarbeid

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Informasjonsbehandling (ITBAINFO)

Kursmateriell

Kunngjøres ved starten av kurset.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDRI1002 7.5 HØST 2019
IFUD1102 3.7 HØST 2019
IINI1002 3.7 HØST 2019
IFUD1105 3.7 HØST 2019
IINI1005 3.7 HØST 2019
DIFT1001 7.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjekt 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU