course-details-portlet

IMT6251 - Quality in Academic Research

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Evauation of Project
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Evauation of Project 100/100 ALLE

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

-Prosjektarbeid -Samling(er)/seminar(er) -Veiledning

Utfyllende informasjon: Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav: Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon: Se engelsk versjon

Vurderingsformer: Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Evauation of Project

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Evauation of Project 100/100 ALLE

Innlevering
15.12.2022

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU