course-details-portlet

IMT6251 - Quality in Academic Research

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

Se engelsk versjon

Læringsutbytte

Se engelsk versjon

Læringsformer og aktiviteter

-Prosjektarbeid
-Samling(er)/seminar(er)
-Veiledning

Utfyllende informasjon: Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav: Se engelsk versjon

Mer om vurdering

Utfyllende om kontinuasjon: Se engelsk versjon

Vurderingsformer: Se engelsk versjon

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Computer Science (PHD-CS)
Informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (PHISCT)
Information Security (PHD-IS)

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt og Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE

Utlevering 16.12.2020

Innlevering 16.12.2020

Utlevering 11:59

Innlevering 12:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100 ALLE

Innlevering 01.06.2021

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU