course-details-portlet

IMT4807 - Integration & Innovation Project

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjekt med muntlig ind.eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjekt med muntlig ind.eksamen 100/100 ALLE

Faglig innhold

Se engelsk tekst.

Læringsutbytte

Se engelsk tekst.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk tekst.

Mer om vurdering

Se engelsk tekst.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Applied Computer Science (MACS)

Forkunnskapskrav

Se engelsk tekst.

Kursmateriell

Se engelsk tekst.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT4004 7.5 HØST 2017
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjekt med muntlig ind.eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjekt med muntlig ind.eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU