course-details-portlet

IMT4316 - Informasjonsarkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Multiple Choice Test/Assignment/Essay
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Project work 5/10
Essay 4/10
Multiple Choice Test 1/10 1 timer

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

Se engelsk versjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Coursework Requirements

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Interaction Design (MIXD)

Kursmateriell

Se engelsk versjon.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3950-006 5.0
IMT4042 7.5 HØST 2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Multiple Choice Test/Assignment/Essay

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Multiple Choice Test 1/10 23.11.2023 10:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Essay 4/10

Utlevering
16.10.2023

Innlevering
20.10.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Project work 5/10

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


08:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU