course-details-portlet

IMT1009 - Flerkanalpublisering

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

Designprosessen:
- Reformulering.
- Utforsking.
- Analyse.
- Konseptutvikling.
- Skissering.
- Iterativ prototyping og testing.
- Utforming.
- Realisering.

 Førtrykk:
- Digitalt materiale og formater.
- Bildebehandling og klargjøring.
- Grunnleggende fargestyring.
- Sideombrekking.
- Optimalisering for trykk.
- Digital arbeidsflyt.
- Proofing (prøvetrykk).

Trykk, innbinding, og ferdiggjøring:
- Utskytning.
- Substrategenskaper.
- Papirkvaliteter.

Digital publisering:
- Filformater og standarder for digitale publikasjoner.
- Grunnleggende e-bok-tilrettelegging.
- Grunnleggende HTML og CSS.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene:
- ha kunnskaper om designmetoder og idéutvikling.
- ha kunnskaper om teorier, prosesser og verktøy knyttet til fremstilling av trykte papirmedier.
- kjenne til virkemåter og kapasiteter for programvare brukt i framstilling av trykksaker.
- ha kunnskap om filformater og klargjøring av digitalt materiale for trykk.
- ha kjennskap til produksjonsprosesser og materialer med relevante egenskaper for trykksaker.
- ha kjennskap til produksjonsprosesser og formater for digital publisering.
- kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger, slik som å produsere en trykksak fram til leveranse for trykking samt tilrettelegging for digital publisering.
- beherske teorien på en slik måte at de er i stand til å formidle sentralt fagstoff som teorier og løsninger både skriftlig og muntlig.
- ha grunnleggende kunnskaper om fargekomposisjon og fargevalg og ha kjennskap til metoder for applikasjonsbasert fargestyring.

Studenten har etter å ha gjennomført emnet (det vil si enda et emne med ett eller flere praktiske designprosjekter) sakte men sikkert utviklet seg som utforsker, konseptutvikler og formgiver. Studenten har også etablert et stadig bredere repertoar av løsningstyper og gjengse grafiske grep og kan dermed som designer håndtere en rekke typiske sjangrer innen papir- og skjermmediert kommunikasjon og interaksjon. Studenten har dermed et godt startgrunnlag for å kunne utvikle og designe gode og kreative kommunikasjonsløsninger som yrkesaktiv designer. I tillegg er nødvendige tekniske ferdigheter for utvikling og implementering av designløsninger for papir og skjerm sakte men sikkert raffinert og internalisert.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og workshops.

Obligatoriske oppgave(r):
Formativ/iterativ veiledning. Emnet vil bestå av forelesninger, workshops, veiledning og et større designarbeide som klargjøres for trykk og digital publisering i ulike kanaler. Det praktiske arbeidet skal følges av et metodenotat hvor studenten redegjør for research, kreativ prosess, produksjonsprosess og ferdigstilling av de enkelte delene i arbeidet. 

Obligatoriske arbeidskrav: Se punkt om mappevurdering

Mer om vurdering

Ved ikke bestått må ny emnemappe etableres ved neste ordinære avvikling av emnet.
Vurderingsformer: Studentene samler et antall arbeider i en emnemappe. Arbeidene skal følges av et metodenotat. Mappen må inneholde et nærmere spesifisert antall delarbeider for å bli vurdert. Det foretas en helhetlig vurdering av emnemappen sammen med metodenotatet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Johansson, Kaj, Peter Lundberg og Robert Ryberg (2011). A guide to graphic print production. 3. utg. Hoboken, New Jersey: John Wiley.

 

Karjaluoto, Eric (2014). The design method: a philosophy and process for functional visual communication. New Riders.

 

Smith, Kelvin (2012). The publishing business: from p-books to e-books. Lausanne: AVA Publishing.

 

STØTTELITTERATUR:

Kipphan, Helmut (red.) (2002). Handbook of print media: technologies and production methods. Berlin: Springer-Verlag.

Skarsbø, Sven Erik (2012). Trykking i den digitale tidsalder. Bergen: Fagbokforlaget.

Skjegstad, Leif Espen (2005). Industriell bokbinding og ferdiggjøring. Drammen: Vett og Viten.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2018

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering 25.04.2018

Innlevering 14.05.2018

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU