course-details-portlet

IMAT2150 - Matematiske metoder 3 for dataingeniører

Om emnet

Nytt fra studieåret 2021/2022

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 1/2 4 timer D
Mappevurdering 1/2

Faglig innhold

 • Vektorrom og lineære transformasjoner Underrom av Rn, basis og dimensjon. Generelle vektorrom, funksjonsrom og, normer. Matrisetransformasjoner, nullrom og søylerom., Anvendelse: Fourier-rekker og , løsning av partielle differensiallikninger.
 • Differensligninger med løsningsmetoder.
 • Numeriske metoder Generell numerikk: Representasjoner av flyttall i datamaskinen, beregninger med flyttall og diverse feilkilder. Feilforstørring og kondisjon. Konvergensrate
 • Direkte metoder: 
  • Løsning av linære ligningssystemer, PA=LU-faktorisering, minste kvadraters metode
  • Interpolasjon med kubiske splines, bezierkurver.
 • Iterative metoder:
  • Newtons flervariabel metode
  • Løsning av lineære ligningssystemer (Jakobi, konjugerte gradienter)
  • Beregning av egenverdier og egenvektorer (potensmetoden, Lanczos-iterasjon)

Løsning av noen typer differensiallikninger, Runge-Kutta.

Læringsutbytte

Kunnskap 

Kandidaten har god kunnskap om underrom av Rn og lineærtransformasjoner mellom endeligdimensjonale reelle vektorrom.   Kandidaten har kjennskap til generelle vektorrom og lineære transformasjoner.   Kandidaten kjenner og kan anvende grunnleggende begreper og resultater knyttet til formelle språk og automater.   Kandidaten kjenner til vanlige feilkilder ved numeriske beregninger.  Kandidaten kjenner til relevante IT-anvendelser av matematikken i faget.

Ferdigheter 

Kandidaten kan gjennomføre induksjonsbevis.  Kandidaten kan løse noen typer første og andre ordens differensligninger.  Kandidaten kan løse lineære og ikke-lineære systemer numerisk.   Kan løse problemer med minste kvadraters metode.   Kan interpolere.   Kan beregne egenverdier og egenvektorer numerisk.  Kan løse noen typer differensialligninger numerisk.

Generell kompetanse 

Kandidaten kan bruke matematikk til å kommunisere ingeniørfaglige problemstillinger, med hovedvekt på IT-faglige problemstillinger.  Kandidaten forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsningen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.

80% av det obligatoriske skal være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Mappen består av utvalgte arbeidskrav.

Ny/utsatt eksamen: mars.

Utsatt eksamen kan avholdes som muntlig eksamen om forholdene tillater det.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMAA2150 7.5 HØST 2019
IMAG2150 7.5 HØST 2019
TDAT3024 5.0 HØST 2021
TDAT2002 2.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
 • Matematikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 1/2 D 14.12.2021 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
DI173 Idrettssenteret (Dragvoll) 1
DI42 Idrettssenteret (Dragvoll) 2
Storhall del 1 Idrettssenteret (Dragvoll) 41
SL274 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Mappevurdering 1/2
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen (1) 1/2

14.03.2022 - 16.03.2022

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU