course-details-portlet

IIKG3021 - Campusnettverk og Internettarkitektur

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

 • Internett arkitektur
 • Ruting i mellomstore og store systemer for IPv4 og IPv6
  • F.eks. OSPF, EIGRP, BGP, Manipulasjon og redistribusjon av ruteoppdateringer
 • Design og implementasjon av mellomstore og store campusnettverk
 • Støttetjenester for nettverk

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten kan gjøre rede for metoder og teknologier som benyttes til å utvikle, bruke og vedlikeholde mellomstore og store datanettverk.
 • Kandidaten kan gjøre rede for hvordan en rekke autonome nettverk bygger internett.

Ferdigheter

 • Kandidaten behersker bruk av rutere, svitsjer og relevante teknologier til å kunne implementere mellomstore og store datanettverk.
 • Kandidaten behersker grunnleggende planleggings-, implementasjons og feilsøkingsmetodikk (relatert til arbeid med nettverk) samt bruk av relevant maskin- og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle nettverksfaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger.

Læringsformer og aktiviteter

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Praktiske Lab-øvelser

Mer om vurdering

Mappevurdering bestående av individuelle rapporter fra ulike gruppearbeid. Mappen vurderes i sin helhelt ved semesterslutt og gis en bokstavkarakter.

Kursmateriell

CCNP and CCIE Enterprise Core (Edgeworth, Rios, Gooley, Hucaby) CCNP Enterprise Advanced routing (Lacoste, Edgeworth)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT3691 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Informatikk
 • Informasjonssikkerhet
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
30.11.2022


08:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU