course-details-portlet

IELEG2214 - Trådløse sensorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter E
Oppgave 30/100
Gruppebasert oppgave 30/100

Faglig innhold

Sensorsystemer. Prinsipper for måling av fysiske størrelser. Overgang fra fysisk størrelse til elektrisk signal. Digitalisering. IoT og trådløs kommunikasjon. Metoder for å samle inn og lagre energi. Lading av Li-ion batterier.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal kunne:

- Gjøre rede for IoT og prinsippiell oppbygning av sensorsystemer.

- Kjenne til hvordan ulike fysiske størrelser kan måles.

- Gjøre rede for hvordan fysiske størrelser kan overføres til elektriske signaler.

- Forklare ulike metoder for å digitalisere et elektrisk signal.

- Kjenne til de mest brukte standardene for trådløs kommunikasjon for IoT.

- Forklare ulike metoder for å samle og lagre energi.

- Forklare hvordan et Li-ion batteri lades.

Ferdigheter

Kandidaten skal kunne:

- Konstruere, simulere, implementere og verifisere en enkel sensor.

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne:

- Innhente, systimatisere og presentere teknisk informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt, veiledning, selvstendig arbeid.

Obligatorisk individuell oppgave.

Obligatorisk gruppebasert prosjekt.

Mer om vurdering

I vurderingen inngår en muntlig avsluttende eksamen (teller 40%), en individuell oppgave (teller 30%) og en prosjektoppgave (teller 30%). Alle delene må være bestått. Karakter: Bokstavkarakter.

Utsatt eksamen i mai/juni vil kun være mulig for den muntlige eksamen. Ved ikke bestått for den indivduelle oppgaven og/eller prosjektoppgaven, må disse tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektronikk og telekommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100

Utlevering
20.10.2023

Innlevering
27.10.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppebasert oppgave 30/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
24.11.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E 12.12.2023
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU