course-details-portlet

IELEG2214 - Trådløse sensorer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 30 minutter E
Oppgave 30/100
Gruppebasert oppgave 30/100

Faglig innhold

Sensorsystemer. Prinsipper for måling av fysiske størrelser. Overgang fra fysisk størrelse til elektrisk signal. Digitalisering. IoT og trådløs kommunikasjon. Metoder for å samle inn og lagre energi. Lading av Li-ion batterier.

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten skal kunne:

 • Gjøre rede for IoT og prinsippiell oppbygning av sensorsystemer.
 • Kjenne til hvordan ulike fysiske størrelser kan måles.
 • Gjøre rede for hvordan fysiske størrelser kan overføres til elektriske signaler.
 • Forklare ulike metoder for å digitalisere et elektrisk signal.
 • Kjenne til de mest brukte standardene for trådløs kommunikasjon for IoT.
 • Forklare ulike metoder for å samle og lagre energi.
 • Forklare hvordan et Li-ion batteri lades.

Ferdigheter - Kandidaten skal kunne:

 • Konstruere, simulere, implementere og verifisere en enkel sensor.

Generell kompetanse - Kandidaten skal kunne:

 • Innhente, systimatisere og presentere teknisk informasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjekt, veiledning, selvstendig arbeid.

Obligatorisk individuell oppgave.

Obligatorisk gruppebasert prosjekt.

Mer om vurdering

I vurderingen inngår en muntlig avsluttende eksamen (teller 40%), en individuell oppgave (teller 30%) og en prosjektoppgave (teller 30%). Alle delene må være bestått. Karakter: Bokstavkarakter.

Utsatt eksamen i mai/juni vil kun være mulig for den muntlige eksamen. Ved ikke bestått for den indivduelle oppgaven og/eller prosjektoppgaven, må disse tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Ved ikke bestått på en eller flere delvurderinger, skal bare den enkelte delvurdering, som ikke er bestått, tas opp igjen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektro - Ingeniørfag (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, elektro (BIELEKTRO).

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Elektronikk og telekommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppebasert oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Muntlig eksamen 40/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU