course-details-portlet

IELEG2212 - Datatransmisjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Nettverksmodeller. Analog og digital transmisjon. Multipleksing og spredt spektrumteknikk. Transmisjonsmedia. Linje- og pakkesvitsjing. Feildeteksjon og korreksjon. Protokoller og arkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen nettverksmodeller, protokoller og arkitekturer for kommunikasjonssystemer.
- Ha bred kunnskap innen analoge og digitale transmisjonsteknikker.
- Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor overføring av elektromagnetiske signaler på transmisjonslinjer og trådløst.

Ferdigheter
- Kan anvende prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data skal overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander ved overføring med elektromagnetiske bølger langs linjer og trådløst.
- Kan anvende faglig kunnskap for å kunne regne og evaluere kapasitet av et kommunikasjonssystem.
- Kan beherske relevant verktøy og uttrykksformer.
- Kan oppdatere sin kunnskap innenfor de standarder og protokoller som brukes i datakommunikasjon.

Generell kompetanse
- Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor datatransmisjon.
- Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 11 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.
Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Behrouz A Forouzan: "Data Communications and Networking", 5th Edition (Global Edition), 2013.
I tillegg utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE3343 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Elektronikk og telekommunikasjon
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU