course-details-portlet

IELEG2212 - Datatransmisjon

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Nettverksmodeller. Analog og digital transmisjon. Multipleksing og spredtspektrum-teknikk. Transmisjonsmedia. Linje- og pakkesvitsjing. Feildeteksjon. Protokoller og arkitektur.

Læringsutbytte

Kunnskap

- Ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier og problemstillinger innen nettverksmodeller, protokoller og arkitekturer for kommunikasjonssystemer.

- Ha bred kunnskap innen analoge og digitale transmisjonsteknikker.

- Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor overføring av elektromagnetiske signaler på transmisjonslinjer og trådløst.

Ferdigheter

- Kan anvende prinsipper, metoder og teknikker som brukes når data skal overføres mellom datautstyr over lange og korte avstander ved overføring med elektromagnetiske bølger langs linjer og trådløst.

- Kan beregne og evaluere kapasitet av et kommunikasjonssystem.

- Kan beherske relevant verktøy og uttrykksformer.

- Kan oppdatere sin kunnskap innenfor de standarder og protokoller som brukes i datakommunikasjon.

Generell kompetanse

- Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver innenfor datatransmisjon.

- Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, veiledning.

Obligatoriske arbeidskrav: 8 av 11 innleveringer må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Emnet undervises for siste gang våren 2024.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen.

Karakter: Bokstavkarakterer.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige til og med påfølgende studieår.

Ved utsatt eksamen i august kan eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektro - Ingeniørfag (BIELEKTRO)

Kursmateriell

Behrouz A Forouzan: "Data Communications and Networking", 5th Edition (Global Edition), 2013.

I tillegg utdelt materiale.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE3343 7.5 HØST 2020
IELEG2142 3.7 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Elektronikk og telekommunikasjon
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU