course-details-portlet

IELEG2111 - Mikrokontrollersystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektoppgave med justerende muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektoppgave med justerende muntlig 100/100

Faglig innhold

· Programmering av mikrokontroller i C · Maskinvarearkitektur (CPU, ALU, stakk, busser, internminne og systemarkitektur) · Operasjonskoder og assemblerprogrammering · Parallell/seriell inn/ut kretser · Avbrudd (interrupt) og tellere (timere) · Analog til digital konverter (ADC) · Seriell kommunikasjon · Direct Memory Access (DMA) · Strømstyring · Utviklingsutstyr · Datablader

Læringsutbytte

Kunnskap.

Kandidaten skal ha:

 • nødvendig forståelse om programmerbare minnekretser.
 • grunnleggende kunnskap om mikrokontrollerarkitektur.
 • forståelse av virkemåte og tekniske prinsipper for en moderne mikrokontroller.
 • forståelse av lavnivå-kode (assembler) og hvordan operasjonskoder blir lagret i programminne.
 • kunnskap om hvordan man programmerer en mikrokontroller i programmeringsspråket C og hvordan det blir til lavnivå-kode.

Ferdigheter.

Kandidaten kan:

 • skrive program for mikrokontroller i C.
 • konstruere og programmere mikroprosessorsystemer.
 • bruke utviklingsutstyr for mikrokontrollere.

Generell kompetanse.

Kandidaten skal:

 • ha opparbeidet seg forståelse for sammenhengen mellom maskinvare og programvare (hardware og software).
 • forstå sammenhengen mellom lavnivå- og høynivåprogrammering.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning, prosjektarbeid, veiledning.

Emnet undervises for siste gang våren 2024.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger.

Vurderingsordning: Prosjekt i gruppe og individuell justerende muntlig eksamen. Karakter: Bokstavkarakterer.

Kontinuasjon og frivillig gjentak: ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Forkunnskapskrav

Krever at man er tatt opp på teknologistudiet emnet er knyttet til ved NTNU.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELE2131 7.5 HØST 2019
IELET2111 7.5 HØST 2019
IELEG1041 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektoppgave med justerende muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Prosjektoppgave med justerende muntlig 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU