course-details-portlet

IE600219 - Digital teknologi II

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2024/2025

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning, IIR (IEIIREVU)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: -

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Datateknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU