course-details-portlet

IE500814 - Dynamiske systemer og kontroll

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 100/100

Faglig innhold

 1. Modellering av dynamiske systemer
 2. Numerisk simulering
 3. Stats- og parameterestimering
 4. Kalman filter
 5. Statsobservatør
 6. Feildiagnostisering
 7. Numerisk optimalisering
 8. Optimalisering av dynamiske systemer
 9. Modellprediktiv kontroll

Læringsutbytte

Demonstrere kunnskap om generelle og spesifikke teorier, utfordringer, algoritmer, metoder, teknologier og verktøy knyttet til modellering, simulering, kontroll og optimalisering av dynamiske systemer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, veiledninger og oppgaver.

Mer om vurdering

Mappen består av arbeid som utføres og dokumenteres gjennom digitale innleveringer gjennom semesteret. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Den endelige karakteren er basert på en samlet vurdering av mappen, som består av en rekke innleverte arbeider gjennom semesteret.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og videoer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Tverrfaglig informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Anvendt og industriell matematikk
 • Matematikk/Kommunikasjonsteori
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU