course-details-portlet

IDS4004 - Sirkulær økonomi og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Den sirkulære økonomien er designet for å gi et alternativ til dagens lineære økonomi «take-make-waste». I en sirkulær økonomi er alle systemer designet for å være regenerative slik at materialer gjenbrukes. En sirkulær økonomi bidrar til bærekraftig utvikling som ideelt sett opprettholder livskvaliteten for forbrukerne og oppnås uten tap av inntekter eller ekstra kostnader for produsentene. På denne måten kan sirkulære forretningsmodeller ha potensiale for å bli like lønnsomme som lineære modeller. Den sirkulære økonomien påvirkes av valg og strategier på vegne av leverandører, designere, bedrifter, beslutningstakere, forbrukere og andre interessenter.

Dette kurset vil ta for seg:

  • Bedrifters verdiskaping ved gjenbruk og resirkulering av produkter
  • Design av smarte løsninger
  • Bærekraftige forretningsmodellers betydning for sirkulær økonomi og bærekraftig utvikling

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studentene skal kunne vise til grunnleggende kunnskap om lineær og sirkulær økonomi og forklare forskjellen mellom dem.

Studenten skal kunne drøfte teori om bærekraftig utvikling og vise evne til kritisk refleksjon av organisasjoners beslutninger og strategiske valg i praksis. På vegne av drøftingen står studenten fritt til å velge type organisasjon som vil påvirke eller bli påvirket av den enkelte beslutning.

Studenten skal kunne vurdere på hvilken måte nettverksteori og interessentteori spiller inn for mulig verdiskapningspotensiale.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne være klar over kompleksiteten i sirkulær økonomi og sammenhengen med den helhetlige tilnærmingen i bærekraftig utvikling.

Studenten skal kunne gjennomføre en kartlegging av muligheter for sirkulær økonomi i forhold til en valgfri case.

Studentene skal kunne velge ut passende metodikk for produkt design som bidrar til økt grad av sirkulær økonomi.

Studenten skal kunne treffe beslutninger ved å anvende teoretisk og praktisk kunnskap om bærekraftige forretningsmodeller.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne bidra til nytenkning på veien mot et paradigmeskifte innenfor økonomi og samfunn.

Studentene skal kunne se ulikheter og forbindelser mellom lineær og sirkulær økonomi.

Studentene skal vurdere mulige bærekraftige forretningsmodeller som bidrar til sirkulær økonomi. Studentene skal kunne realisere potensialet for sirkulær økonomi gjerne i form av en case basert på en bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

En kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, gruppeøvinger «flipped classroom» og nett-ressurser.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk arbeidskrav - fullført minst 2 av 3 mappeinnleveringer.

Mappeinnlevering vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Studenten skal jobbe i gruppe med mappeinnleveringene.

Individuell hjemmeeksamen (3 dager) i form av et essay som teller 100%. Bokstavekarakter skala A-F.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) skal mappeinnlevering være bestått og ny hjemmeeksamen må gjennomføres.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Industriell innovasjon og digital sikkerhet (MIIDS)

Forkunnskapskrav

Opptak på master program

Kursmateriell

Sillanpää, M. and C. Necibi (2019). The Circular Economy: Case Studies about the Transition from the Linear Economy, Elsevier Science.

Charter, M. (Ed.). (2019). Designing for the Circular Economy. London: Routledge.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Miljøledelse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU