IDR3036 - Idrett og sosial ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet inneholder sosiologiske perspektiver på ulikhetsdimensjoner som sosial klasse, kjønn, etnisitet/rase, seksualitet, funksjonshemming og alder, og hvordan disse samspiller idrett og fysisk aktivitet. Det vil bli lagt vekt på hvordan sosial ulikhet skapes, vedlikeholdes og endres i ulike idrettskontekster.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål – studenten skal kunne:
vise faglig oversikt, fordypning og eksempler på hvordan disse ulikhetsdimensjonene skapes, gjenskapes og endres og hvilke teorier som er egnet til å forklare og forstå ulikhetsskapende prosesser innen idrett og fysisk aktivitet.

Ferdighetsmål – studenten skal kunne
* drøfte ulike relevante idrettslige fenomen i dialog med teori på en reflektert og selvstendig måte.
* behandle et eller flere tema som tas opp i undervisningen /pensum i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke og seminar opptil 3 timer annenhver uke med faglige presentasjoner og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Semesteroppgave
  • Deltakelse på seminar

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

90 poengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 29.11.2017 09:00 D11
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.