course-details-portlet

IDR3036 - Idrett og sosial ulikhet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer F

Faglig innhold

Emnet presenterer kritiske sosiologiske perspektiver på ulikhetsdimensjoner i idrett, og vil være innom tema som sosial klasse, kjønn, etnisitet/rase, seksualitet, funksjonshemming og alder. Sammenhengen mellom nøkkelområder og problemstillinger knyttet til hvert tema vil bli diskutert ved bruk av relevant samfunnsteori for å understøtte kritisk analyse. Det vil bli lagt vekt på hvordan sosial ulikhet skapes, vedlikeholdes og endres i ulike idrettskontekster.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål - studenten skal ha kunnskap om:

  • hvordan disse sosial ulikhet i idrettskontekster skapes, vedlikeholdes og endres.
  • hvilke teorier som er egnet til å forklare og forstå prosesser og mekanismer som skaper og vedlikeholder ulikhet i idrett.
  • sammenhengen mellom ulike ulikhetsdimensjoner.

Ferdighetsmål - studenten skal kunne

  • drøfte relevante sosiale problemstillinger og ulikhetsdimensjoner i idrett ved bruk av samfunnsteori på en reflektert og selvstendig måte.
  • behandle et eller flere tema som tas opp i emnet i et skriftlig arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke og seminar opptil 3 timer annenhver uke med faglige presentasjoner og diskusjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske papers og/eller presentasjoner av pensumstoff

Forkunnskapskrav

75 studiepoengs fordypning i samfunns- og idrettsvitenskap eller tilsvarende. Forkunnskapskravet må være innfridd for å få starte på emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Idrettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 25
SL238 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 F 22.05.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 Sluppenvegen 14 12
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU