course-details-portlet

IDG2002 - Fargestyring

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

  • Farger og fargesyn
  • Fargemetrikk og fargemåling
  • Digital bildereproduksjonsteknologi
  • Komponenter til fargestyring
  • Bildekvalitet
  • Arbeidsflyt
  • Fargestyring på applikasjonsnivå

Læringsutbytte

-Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. -Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. -De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også demonstrere en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger -gruppearbeid -lab.-øvelser -obligatoriske oppgaver

Obligatoriske arbeidskrav: To rapporter og laboratoriearbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. oppgaver og laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Muntlig eksamen teller 100%. Utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Sharma, Abhay (2018). Understanding color management. 2. utg. New York: Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2411 5.0 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU