course-details-portlet

IDG2002 - Fargestyring

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

-Farger og fargesyn
-Fargemetrikk og fargemåling
-Digital bildereproduksjonsteknologi
-Komponenter til fargestyring
-Bildekvalitet
-Arbeidsflyt
-Fargestyring på applikasjonsnivå

Læringsutbytte

-Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi.
-Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier.
-De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også demonstrere en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger
-gruppearbeid
-lab.-øvelser
-obligatoriske oppgaver

Obligatoriske arbeidskrav: To rapporter og laboratoriearbeider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl. oppgaver og laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Utsatt muntlig eksamen i august.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Grafisk design (BMED)

Kursmateriell

Sharma, Abhay (2018). Understanding color management. 2. utg. New York: Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IMT2411 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen (1) 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. Muntlig eksamen 19. mai, 20. mai og 21. mai
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU