course-details-portlet

IDG2001 - Cloud Technologies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe og eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 60/100 1 semestre ALLE
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

-Forelesninger -Nettbasert Læring -Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon: Se engelsk versjon.

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 60/100 ALLE

Utlevering
17.05.2023

Innlevering
21.05.2023


08:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 01.06.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 22
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU