course-details-portlet

IDG2001 - Cloud Technologies

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe og eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe 60/100 1 semestre ALLE
Skriftlig skoleeksamen 40/100 3 timer E

Faglig innhold

Se engelsk versjon.

Læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Læringsformer og aktiviteter

  • Forelesninger
  • Nettbasert læring
  • Innleveringer
  • Prosjektarbeid

Utfyllende informasjon: Se engelsk versjon.

Mer om vurdering

Se engelsk versjon.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Webutvikling (BWU)

Forkunnskapskrav

Se engelsk versjon

Kursmateriell

Se engelsk versjon

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe og eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe 60/100 ALLE

Utlevering
20.05.2024

Innlevering
27.05.2024


00:01


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 40/100 E 04.06.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
S411 Smaragd 26
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 40/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU