course-details-portlet

IDATT2506 - Applikasjonsutvikling for mobile enheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Utvikling av mobileapplikasjoner.

Noen stikkord: Grafiske brukergrensesnitt, lagring av data, bruk av ulike typer filer, nettverksprogrammering, spillprogrammering, sensorer (for eksempel kamera og gps), location-based services, internasjonalisering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER: Kandidaten:

 • kan beskrive forskjellen på plattformavhengige og plattformuavhengige mobilapplikasjoner
 • kan redegjøre for fordeler og ulemper ved ulike utviklingsplattformer

FERDIGHETER: Kandidaten:

 • kan sette opp utviklingsmiljø og lage mobile-applikasjoner.
 • kan bruke emulator for kjøring av applikasjonene.
 • kan lage grafiske applikasjoner.
 • kan lage applikasjoner hvor data kan lagres i minnet og på permanent lager.
 • kan benytte mekanismer for å lage applikasjoner tilpasset internasjonalisering.
 • kan bruke nettverkskall og håndtere respons.

GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten:

 • kan bruke API-dokumentasjon og andre ressurser til å skaffe seg nødvendige ferdigheter ved utvikling av funksjonalitet som ikke er dekket i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Nettstudium. Leksjoner og obligatoriske øvinger.

Mer om vurdering

Mappen består av programmeringsøvinger som godkjennes underveis. Alle må bestås for å få BESTÅTT på mappen.

Ny/utsatt vurdering: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Leksjoner og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IINI4001 2.5 HØST 2022
INFT2501 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
29.11.2023


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU