course-details-portlet

IDATT2503 - Sikkerhet i programvare og kryptografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

 • Relevant lovverk, trusselbildet og aktører. Introduksjon i systemprogrammering.
 • Vanlige sårbarheter i systemprogrammering, og beskyttelse mot disse gjennom for eksempel bruk av sanitizers og fuzzy testing.
 • Etisk hacking og gjennomtrengningstesting, capture the flag (CTF), reverse engineering. Online personvern og anonymitet.
 • Kryptografi: Relevant tallteori, prinsipper for kryptografi, noen kryptosystemer (klassiske og moderne offentlig nøkkel-systemer, kryptografiske hashfunksjoner), angrepsmetoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten kan gjøre rede for:

 • vanlige sårbarheter i systemprogrammering.
 • hjelpemidler for å finne sårbarheter i systemprogrammering.
 • hvordan sårbarheter kan utnyttes.
 • online personvern og anonymitet.
 • grunnleggende prinsipper for kryptografi, samt noen kryptosystemer og måter å angripe disse på.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • finne sårbarheter i systemprogrammering
 • utnytte sårbarheter i systemprogrammering
 • utføre gjennomtrengningstesting og reverse engineering.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten kan granske sikkerheten i programsystemer, og velge passende tiltak.

Læringsformer og aktiviteter

Obligatoriske øvinger

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Arbeidskrav: Alle obligatoriske øvinger må være godkjent for å sitte eksamen. Obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent øvingene.

Ny/utsatt eksamen: mai/juni.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Forkunnskapskrav

Linux kommandolinje, kunnskap om assembly språk (x86/x64)

Kursmateriell

Tilgjengelig ved oppstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT3020 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 05.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL520 Sluppenvegen 14 1
SL321 Sluppenvegen 14 1
SL311 brun sone Sluppenvegen 14 22
Vår UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU