course-details-portlet

IDATT2202 - Operativsystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Temaer inkluderer prosessorarkitektur, operativsystemkonsepter, kjernen, systemkall, prosesser og tråder, prosesskommunikasjon, samtidighet og synkronisering, scheduling, virtuelt minne, paging og segmentering, page replacement algoritmer, design og implementering, filsystemimplementasjon, input/output, vranglås, virtualisering, objektsikkerhet, malware og minnesikkerhet, lavnivå/systemprogrammering.

Læringsutbytte

KUNNSKAPER

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for hvordan lagdeling/abstraksjon benyttes innenfor datamaskinarkitektur og operativsystemer for å skape forenklede og ryddige grensesnitt
 • kan gjøre rede for hvordan operativsystemer styrer datamaskinens fysiske og logiske ressurser med tanke på optimal utnyttelse
 • kan gjøre rede for hvordan sikkerhetsmekanismene fungerer og er implementert i moderne operativsystemer og forklare de viktigste sikkerhetsmål ved et OS

FERDIGHETER

Kandidaten:

 • kan gjøre nytte av sine teoretiske kunnskaper innen emnets tema i relevant praktisk problemløsing.
 • kan utnytte mulighetene moderne operativsystemer (og tilhørende standardbiblioteker) tilbyr for å parallellisere og synkronisere dataprogrammer både ved bruk av prosesser og tråder
 • kan vurdere ytelsen til dataprogrammer, spesielt med tanke på parallellitet, caching og virtualisering
 • kan feilsøke utførelsen til dataprogrammer som har avvikende oppførsel
 • kan forklare i detalj hvordan data blir lagret på et fysisk lagringsmedium i de mest benyttede filsystemene
 • kan lese og skrive programmer i fagets programmeringsspråk
 • kan løse vanlige, mindre programmeringsoppgaver

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten forstår den grunnleggende virkemåten til datamaskiner og operativsystemer, inkludert emnets begrepsapparat og sentrale problemstillinger

Læringsformer og aktiviteter

Leksjoner og øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav: Alle øvinger må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Utsatt eksamen i august. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske øvinger og eksamen blir på engelsk. Besvarelser kan være på engelsk eller på norsk (bokmål/nynorsk).

Forkunnskapskrav

God kunnskap om Unix/Linux kommandolinje brukergrensesnitt (Bash, ZSH, etc)

Programmeringserfaring (du vil bli forventet å skrive, kompilere, og feilsøke små C og/eller Rust programmer)

Grunnleggende kunnskap om x86/x64 assemblyspråk og akritektur

Kursmateriell

Mer info ved oppstart.

Forelesninger, lærebok, læremateriel, quizzer, lab øvinger, og eksamen er på engelsk.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IDATG2202 7.5 HØST 2019
IMT2282 7.5 HØST 2020
INFT1005 5.0 HØST 2020
IDRI1008 5.0 HØST 2020
IINI2008 5.0 HØST 2020
TDAT1003 5.0 HØST 2020
IFUD1118 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 29.11.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL271 Sluppenvegen 14 3
SL238 Sluppenvegen 14 3
SL111 grønn sone Sluppenvegen 14 3
SL520 Sluppenvegen 14 8
SL111 brun sone Sluppenvegen 14 81
SL111 orange sone Sluppenvegen 14 60
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU