course-details-portlet

IDATT2106 - Systemutvikling 2 med smidig prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema: Bruk av byggeverktøy og kontinuerlig integrasjon i større prosjekter. Testing av applikasjoner på flere nivåer. Arkitektoniske stiler og designmønstre. Smidig utviklingsmetodikk og bruk av en smidig metode i et større praktisk prosjekt.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal

 • gjøre rede for grunnleggende begreper og modeller innen interaksjonsdesign
 • kjenne til fordelene med å automatisere mest mulig i utviklingsprosessen med kontinuerlig integrasjon
 • kjenne til ulike designmønstre
 • kjenne til ulike arkitektoniske stiler
 • kjenne til prinsippene bak smidige utviklingsmetoder

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne gjennomføre tester av aspekter ved brukskvaliteten (usability) i applikasjoner
 • kunne ta i bruk verktøy for testing av applikasjoner på flere nivåer (D)
 • kunne ta i bruk verktøy for bygging og kontinuerlig integrasjon i store prosjekter
 • kunne planlegge og delta i utviklingsprosjekter som følger en smidig utviklingsprosess (I)

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • kunne jobbe effektivt og målrettet i et team mot et felles mål (E)
 • kunne dele og formidle informasjon og kunnskap med teamdeltakere og oppdragsgivere (E)
 • ha erfaring med å vurdere andres arbeid (E)

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, øvinger, workshops og gruppe basert smidig prosjekt

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Vurderingsform: Gruppevis prosjekt Karakterskala: Bokstavkarakterer (A - F)

Utsatt eksamen: ved neste gjennomføring av emnet

Individuell karakter/ vurdering kan gis på prosjekt.

Obligatorisk arbeidskrav i emnet: Testing av 2 andre teams produkt etter prosjektperioden er ferdig.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Forkunnskapskrav

Ingen.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT2003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU