course-details-portlet

IDATT2105 - Full-stack applikasjonsutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema:

 • HTML og CSS.
 • Programmering og bruk av rammeverk på klient og tjener, klient-tjener kommunikasjon og REST-arkitektur.
 • Autentisering og generell sikkerhet i applikasjoner.
 • Tilstand på klient og tjener.
 • Testing og analyse av kildekode.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • ha bred kunnskap om klient- og tjener-utvikling
 • kunne gjøre rede for REST-arkitektur
 • kunne gjøre rede for mekanismer for sikkerhetshåndtering ved utvikling av full-stack-applikasjoner.
 • kjenne til ulike verktøy og rammeverk som hjelpemidler ved utvikling av full-stack-applikasjoner (D)
 • kunne teste og analysere kildekode på klient og tjener

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne utvikle sikre, stabile og vedlikeholdbare applikasjoner (I, D)
 • kunne vurdere fordeler og ulemper ved bruk av ulike verktøy og rammeverk (D)

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • være i stand til å tilegne seg ny kunnskap i et fagfelt i kontinuerlig utvikling.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, leksjoner, øvinger og workshops.

Mer om vurdering

Karakter i faget gis i helhet ut fra mappevurdering. Mappevurderingen består av programmeringsøvinger, pluss et frivillig programmeringscase/-prosjekt. Øvinger godkjennes underveis i semesteret.

Mappevurderingens karakter beregnes slik:

* Med alle programmeringsøvinger godkjent uten trekk, gis karakteren C.

* Det trekkes dersom en øving blir levert for sent eller underkjent og må gjøres på nytt. Ved to trekk blir karakteren satt ned ett trinn. Ved fire trekk blir karakteren satt ned to trinn osv.

* De som ønsker å forbedre karakteren (til A eller B) på mappevurderingen må gjennomføre et programmeringscase. Dette skal presenteres for faglærer og forsvares på individuell basis. Programmeringscase kan kun tas av de som har oppnådd C på mappen i utgangspunktet.

Gjentak skjer ved neste gjennomføring av emnet. Ved gjentak må mappen gjennomføres i sin helhet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT2003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
08.04.2024


10:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU