course-details-portlet

IDATT2104 - Nettverksprogrammering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering (Nettverksprogrammering) 50/100 A
Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 3 timer E

Faglig innhold

Datakommunikasjon: Standardisering og lagdelt kommunikasjon. Protokoller på applikasjonslag, transportlag, nettverkslag, lenkelag og overføringsteknologi på fysisk lag. Om nettverksstrukturer og virkemåten til nettverkskomponenter.

Programmering: Tråder og synkronisering. Sockets (UDP og TCP). Asynkrone løsninger. Høyerenivå nettverks API (er). Sikkerhet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kunne forklare grunnleggende prinsipper og arkitektur for datakommunikasjon
 • kunne redegjøre for protokoller og deres funksjonalitet i lagdelt datakommunikasjon
 • kunne redegjøre for nettverksstrukturer og nettverkskomponenter
 • kunne redegjøre for hvorfor man bruker trådede programmer samt nødvendigheten av synkroniseringsmekanismer mellom disse
 • kunne redegjøre for fordeler og ulemper ved utvalgte nettverks API-er og kan gjøre en begrunnet vurdering av hva som er mest hensiktsmessig i gitte sammenhenger

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne analysere datatrafikk og bruke et utvalg hjelpeverktøy for å analysere tilstanden til maskiner og nettverk (D)
 • kunne lage velfungerende trådede programmer (D)
 • kunne lage både forbindelsesløse og forbindelsesorienterte nettverksløsninger (D)

Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne kommunisere med fagpersoner om nettverksprotokoller og nettverksløsninger

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger/workshops og øvinger. Programmeringsøvingene skal forevises øvingslærer for godkjenning, de øvrige skal innleveres. Emnet er delt i to deler:

 • Datakommunikasjon: I denne delen må alle øvingene være godkjent for å få gå opp til eksamen. Øvingene skal leveres inn for vurdering.
 • Nettverksprogrammering: I denne delen er det hovedsakelig praktiske programmeringsøvinger. Alle må være godkjent og godkjenning skjer ved framvisning for øvingslærer i øvingstimer på datalab.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger i Datakommunikasjon

Mer om vurdering

Vurderingsform: Sluttkarakteren settes på grunnlag av to vurderingselementer. Begge disse må være bestått hver for seg. Det er klageadgang i hver av de to delene.

Skriftlig eksamen, 3 timer. Karakterskala A-F. Denne teller 1/2 av totalkarakteren.

Mappevurdering (programmering) teller 1/2 av karakteren. Her beregnes karakteren slik:

 • Med alle programmeringsøvinger godkjent uten trekk gis karakteren C.
 • Det trekkes dersom en øving blir levert for sent eller underkjent og må gjøres på nytt. Ved to trekk blir delkarakteren satt ned ett trinn.Ved fire trekk blir delkarakteren satt ned to trinn osv.
 • De som ønsker å forbedre karakteren (til A eller B) på mappevurderingen må gjennomføre et programmeringscase. Dette skal presenteres for faglærer og forsvares på individuell basis. Programmeringscase kan kun tas av de som har oppnådd C på mappen i utgangspunktet.

Hjelpemidler:

Eksamen: ingen hjelpemidler

Mappe: alle hjelpemidler

Utsatt eksamen er i august. Utsatt eksamen kan arrangeres som muntlig eksamen. Gjentak av mappe skjer ved neste gjennomføring av emnet.

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT2004 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappevurdering (Nettverksprogrammering) 50/100 A

Innlevering
24.05.2024


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 E 18.03.2024 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL325 Sluppenvegen 14 1
SL310 Sluppenvegen 14 86
SL310 hvit sone Sluppenvegen 14 38
SL415 Sluppenvegen 14 24
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 76
SL323 Sluppenvegen 14 1
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen (Datakommunikasjon) 50/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU