course-details-portlet

IDATT2103 - Databaser

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer B

Faglig innhold

Dette emnet skal dekke følgende tema: Datamodellering (EER). Oversetting fra EER til relasjonsdatabase. Relasjonsmodellen. Databaser: ANSI/SPARC- arkitektur, normalisering, SQL, samtidighetsproblematikk. Alternativer til relasjonsdatabase: NoSQL og semi-strukturelle data (XML og JSON). Transaksjonshåndtering mot database.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten skal:

 • kjenne til sentrale begreper (norsk og engelsk) innen databaser, og kan gjøre rede for disse
 • kunne bruke SQL
 • kunne konstruere en datamodell (EER) for en gitt problemstilling og oversette denne til relasjonsmodellen
 • forstå problemer knyttet til flere samtidige brukere av en database og vite hvordan disse kan løses
 • kjenne til NoSQL -løsninger
 • kjenne til bruk og lagring av semi-strukturelle data som XML

Ferdigheter

Kandidaten skal:

 • kunne opprette en egen database, og hente ut og endre dataene i denne databasen, alt via SQL (D)
 • se sammenhengen mellom programkode og underliggende SQL / database
 • kunne optimalisere SQL-spørringer med tanke på ytelse
 • kunne foreslå bærekraftige løsninger på lagring av data knyttet til normalisering og gjennbruk av data

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • få en forståelse for å anvende databaseløsninger til å løse ulike behov for lagring og representasjon av digitale data
 • ha forståelse for hva god datakvalitet er

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning med praktiske øvinger og diskusjonsforum.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter: Tilsvarende 8 obligatoriske øvinger inkludert 1 større øving med egen databaseløsning, må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Det kan stilles krav om at øvinger gjennomføres som gruppearbeid (teamarbeid).

Spesielle vilkår

Forkunnskapskrav

Ingen.

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDAT1005 5.0 HØST 2020
INFT1001 3.0 HØST 2020
DIFT1002 3.0 HØST 2020
IINI1003 5.0 HØST 2020
IDRI1002 5.0 HØST 2020
IDATT2002 7.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 B 13.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL318 Sluppenvegen 14 1
SL315 Sluppenvegen 14 4
SL238 Sluppenvegen 14 2
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 58
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL520 Sluppenvegen 14 6
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 B INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU