course-details-portlet

IDATA2502 - Administrasjon av skytjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

 • informasjonssystemenes plass i virksomheter
 • servere og tjenester
 • virtuelle servere, servere i skyen og kontainere
 • skytjenester
 • smidig utvikling og DevOps
 • definisjonsverktøy
 • automatisk integrasjon og testing
 • kontinuerlig produksjonssetting

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • informasjonssystemenes plass i moderne bærekraftige organisasjoner
 • egenskapene til vanlige skytjenester
 • anerkjente metoder for administrasjon av skytjenester
 • tjenesteorientering og samvirke mellom utvikling, sikkerhet, testing og produksjon

Ferdigheter:

 • etablere, vedlikeholde og bruke en kodebase som definerer infrastrukturen til en begrenset informasjonstjeneste
 • kunne vurdere og velge de mest hensiktsmessige skytjenestene i forhold til organisasjonens behov, økonomi og kompetanse
 • kunne kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk med fagfeller om emnets temaer

Generell kompetanse:

 • har forståelse for informasjonssystemenes strategiske betydning for en virksomhet
 • skal kunne kommunisere med strategisk ledelse i en virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: temaforelesninger, casestudier og laboratorieøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: 3-5 obligatoriske oppgaver.

Emnet undervises på norsk med mindre man har utenlandske studenter påmeldt til emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Mappevurdering. Mappen skal bestå av et gitt antall casestudier/øvinger og en semesteroppgave/prosjekt. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan forekomme. Arbeidet er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmål i emnet, og det gis tilbakemeldinger underveis. Karakteren settes ut fra en helhetsvurdering av mappen. Alle obligatoriske case/øvinger og semesteroppgaven/prosjektet skal være levert for å få mappen vurdert til eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (BIDATA)

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID304112 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Program/system-utvikling
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
08.12.2023


09:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU