course-details-portlet

IDATA2502 - Administrasjon av skytjenester

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappevurdering 100/100

Faglig innhold

 • informasjonssystemenes plass i virksomheter
 • servere og tjenester
 • virtuelle servere, servere i skyen og kontainere
 • skytjenester
 • smidig utvikling og DevOps
 • definisjonsverktøy
 • automatisk integrasjon og testing
 • kontinuerlig produksjonssetting

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • informasjonssystemenes plass i moderne bærekraftige organisasjoner
 • egenskapene til vanlige skytjenester
 • anerkjente metoder for administrasjon av skytjenester
 • tjenesteorientering og samvirke mellom utvikling, sikkerhet, testing og produksjon

Ferdigheter:

 • etablere, vedlikeholde og bruke en kodebase som definerer infrastrukturen til en begrenset informasjonstjeneste
 • kunne vurdere og velge de mest hensiktsmessige skytjenestene i forhold til organisasjonens behov, økonomi og kompetanse
 • kunne kommunisere skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk med fagfeller om emnets temaer

Generell kompetanse:

 • har forståelse for informasjonssystemenes strategiske betydning for en virksomhet
 • skal kunne kommunisere med strategisk ledelse i en virksomhet

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder: temaforelesninger, casestudier og laboratorieøvinger.

Obligatoriske arbeidskrav: inntil 6 obligatoriske oppgaver.

Emnet undervises på norsk med mindre man har utenlandske studenter påmeldt til emnet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Mappen skal bestå av en rapport med relevant teori og beskrivelsen av det avsluttende prosjektet. Karakteren settes ut fra en helhetsvurdering av mappen.

Øvingsoppgavene er utformet for å bidra til at studentene oppnår de ønskede læringsmålene i emnet. Både individuelt arbeid og gruppearbeid kan bli gitt.

Alle obligatoriske øvingsoppgaver skal være levert for å få tilgang til eksamen.

Mappen kan forbedres og leveres på nytt til utsatt eksamen i mai/juni.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Data - Ingeniørfag (BIDATA)

Kursmateriell

Kunngjøres ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ID304112 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
 • Datateknikk og informasjonsvitenskap
 • Program/system-utvikling
 • Informasjonsteknologi og informatikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for IKT og realfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU