course-details-portlet

IØ8905 - Forretningsmodeller, innovasjon og tidligfase prototyping

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Se engelsk beskrivelse.

Læringsutbytte

- Å gi inngående kunnskap om fortid, nåtid og fremtid innen innovasjonsforskning i forretningsmodeller
- Å gi grundig, forskningsbasert innsikt i prosessdesigntankegangen fra et ledelses- og ingeniørsynspunkt
- Å gi inngående kunnskap om nye tilnærminger for publisering innen designtenking og forskning på forretningsmodeller
- Ph.d.-kandidater som følger kurset, skal være i stand til å reflektere og posisjonere egen forskning i forhold til temaene i kurset.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har 2 obligatoriske forberedelsesoppgaver, 5 dager med undervisning og innlevering av oppgave.
Undervisningen inkluderer forelesninger, seminarer og presentasjoner av ph.d.-kandidatene.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Industriell økonomi og teknologiledelse (PHIØT)
Økonomi og ledelse (PHOL)

Forkunnskapskrav

Tatt opp som ph.d.-kandidat i NORSI.

Kursmateriell

Vitenskapelige artikler og utvalgt litteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strategi og ledelse
  • Organisasjon og ledelse
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU