course-details-portlet

IØ8903 - Entreprenørskap: Forskningsfelt og metoder

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

The course aims to provide a set of advanced insights into entrepreneurship as a scholarly field of research. Particularly we will focus our attention on the cognitive and social characteristics of the field as well as on the methodological considerations in entrepreneurship research.

The course will be divided into three parts: In the first part we will discuss entrepreneurship as a research field, including the history of entrepreneurship as scholarly field, the definitions of entrepreneurship and entrepreneurship as a social field. In addition, we will make some comparisons with closely related research fields such as innovation studies (and partly Science and Technology Studies). In the second part of the course we will pay attention to the methodological considerations that is prevailing in entrepreneurship research, from formulating research questions within the field, carrying through a systematic literature review, and conducting quantitative as well as qualitative studies in entrepreneurship research.

Finally, the third part of the course will be devoted to the PhD students’ own reflection on entrepreneurship as a scholarly field, the way that we define the topic as well as their own use of methodology in their research.

Læringsutbytte

Emnet skal
- gi innsikt i entreprenørskap som et akademisk fagområde.
- gi kunnskaper om den kognitive og sosiale utviklingen av entreprenørskap som et akademisk fagområde.
- gi en oversikt over metodologiske hensyn i entreprenørskapsforskningen (det metodologiske landskapet).
- gi kunnskaper om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i entreprenørskap.
- Ph.d.-kandidater som følger emnet, skal være i stand til å reflektere og posisjonere egen forskning innenfor feltet entreprenørskap og dets metoder.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er organisert i tre samlinger, hver på tre dager.

Undervisningen inkluderer forelesninger, seminarer og presentasjoner ved ph.d.-kandidatene.

Forkunnskapskrav

For studenter i oppstarten av ph.d.-studiene. Studentene må ha en mastergrad i entreprenørskap eller tilsvarende bakgrunn.

Kursmateriell

Artikler og utvalgt faglitteratur.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  4.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Strategi og ledelse
  • Organisasjon og ledelse
  • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Entreprenørskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU