course-details-portlet

IØ8811 - Vinterskole - Planlegging under usikkerhet i energimarkeder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omhandler håndtering av usikkerhet, med fokus på energimarkeder, investeringer og likevektsteori. Optimering under usikkerhet er et sentralt rammeverk.

Læringsutbytte

  • Emnet vil gi en dypere kunnskap om optimering under usikkerhet.
  • Emnet skal danne grunnlag for beslutningsstøtte knyttet til verdsettelse og strategiske, taktiske og operasjonelle beslutninger i nærings- og forvaltningssammenheng, der usikkerhet er en viktig faktor.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Det forventes deltakelse i seminarene, noe som inkluderer oppmøte på alle forelesninger og bidrag til diskusjonene. Det vil være obligatoriske aktiviteter i kurset.

Forkunnskapskrav

Opptak til et ph.d.-program innen operasjonsanalyse, eller gjennomførte masterkurs i optimering.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur. Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bedriftsøkonomi og optimering
  • Bedriftsøkonomi
  • Finansiell økonomi
  • Samfunnsøkonomi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU