course-details-portlet

IØ8806 - Introduksjon til likevekt og komplementaritet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Introduction Course in Complementarity Models and Equilibrium is an intensive PhD course over 4 days given by Professor Steven A. Gabriel, University of Maryland and NTNU.

Course content includes:
Karush-Kuhn-Tucker Conditions and links to Linear Programming (LP) and Nonlinear Programming (NLP)
Introduction to Non-Cooperative Games (Two-Person, Zero-Sum, N-Player Nash-Cournot), Introduction to Mixed Complementarity Problems (MCPs), Applications of Mixed Complementarity Problems, Principle of Symmetry
Case Study (energy or transportation), modelling session

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal kandidaten
- forstå utledning av KKT-betingelser for likevektsproblemer og ikke-lineære modeller
- kunne beskrive og modellere Nash-likevekter for praktiske problem
- forstå og modellere Cournot-Nash-likevekter
- modellere likevektsmodeller i GAMS og løse dem med Path

Læringsformer og aktiviteter

Det vil være totalt 25 timer forelesning og en obligatorisk oppgave.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur. Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  2.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2017

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Bedriftsøkonomi
  • Bedriftsøkonomi og optimering
  • Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Operasjonsanalyse
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU