IØ8806 - Introduksjon til likevekt og komplementaritet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Introduction Course in Complementarity Models and Equilibrium is an intensive PhD course over 4 days given by Professor Steven A. Gabriel, University of Maryland and NTNU.

Course content includes:
Karush-Kuhn-Tucker Conditions and links to Linear Programming (LP) and Nonlinear Programming (NLP)
Introduction to Non-Cooperative Games (Two-Person, Zero-Sum, N-Player Nash-Cournot), Introduction to Mixed Complementarity Problems (MCPs), Applications of Mixed Complementarity Problems, Principle of Symmetry
Case Study (energy or transportation), modelling session

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal kandidaten
- forstå utledning av KKT-betingelser for likevektsproblemer og ikke-lineære modeller
- kunne beskrive og modellere Nash-likevekter for praktiske problem
- forstå og modellere Cournot-Nash-likevekter
- modellere likevektsmodeller i GAMS og løse dem med Path

Læringsformer og aktiviteter

Det vil være totalt 25 timer forelesning og en obligatorisk oppgave.

Kursmateriell

Utvalgt litteratur. Oppgis ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.