IØ8503 - Miljø og samfunnsansvar- teoretisk og metodologisk tilnærming til flerfaglig forskning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom teori og metodikk ved ulike fagdisipliner og forskningstradisjoner, og om hvordan ulike fagområder innen humaniora, samfunnsvitenskap, naturvitenskap og teknologi kan integreres i flerfaglige
doktorgradsprosjekter der industriell økologi har en sentral plass.

Emnet tar opp sentrale teoretiske og metodiske problemstillinger ved følgende tema:
Industri, miljøledelse, teknologi og miljøutfordringene, næringslivsetikk, bedrifters samfunnsansvar (CSR), historisk og sosiologisk tilnærming til
komplekse spørsmål, systemteori og metodikk innen samfunnsvitenskapen, ingeniør-
vitenskap og naturvitenskap, strategi og logistikk i industrielle nettverk. Emnet undervises annethvert år, neste gang våren 2011.

Læringsutbytte

Gi studentene en grundig innføring i multidisiplinære metoder innen miljø og samfunnsansvar, industriell økologi og systemteknikk. Gi studentene kunnskap i hvordan anvende dette på en systematisk måte i egen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning i seminarform, samt veiledning
Obligatorisk aktivitet: Deltagelse på samlingene, muntlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på samlingene. Muntlige presentasjoner

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende med grunnleggende
kunnskaper i miljøledelse, CSR og industriell økologi.

Kursmateriell

Pensumlitteratur:
Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1061 10.0
IØ8504 2.5 01.09.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.