Bakgrunn og aktiviteter

The WTO, UNEP and many other organizations are working towards an addition to the global trading system where environmental  goods and products, and environmentally friendly technology are prioritized. The challenges are, among other things, to create criteria for the selection of goods and technology, and to determine which goods are to be designated as environmental products.
We have conducted a study for the Foreign Ministry (and WTO) in 2014-15
and a UNEP Environment and Trade Hub as partner of the Technology and Management Center for Development, Oxford University.(2018-19).
 
 
UNEP United Nations Environment Programme (2019). Trade an environmental sound technoligies: Implications for Developing Countries.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Viddal, Mari Grooss; Hermansen, John Eilif; Norberg, Olav. (1997) ISO 14000 og EMAS - for miljøbevisst ledelse. 1997. ISBN 82-518-3636-0.
  • Hermansen, John Eilif. (1995) Miljøledelse. 1995. ISBN 82-518-3378-7.
  • Hermansen, John Eilif. (1995) Miljøledelse. 1995. ISBN 82-518-3378-7.
  • Hermansen, John Eilif. (1995) Miljøledelse. 1995. ISBN 82-518-3378-7.

Del av bok/rapport