IØ8100 - Innovasjon og entreprenørskap

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Kurset skal gi kunnskap om sentrale områder innenfor fagområdet teknologibasert entreprenørskap. Kurset fokuserer spesielt på relevante temaer relatert til kommersialisering av teknologi.

Læringsutbytte

Emnet skal gi doktorkandidaten kunnskap om avgrensede tema innenfor fagområdet entreprenørskap, og således legge grunnlag for å etablere et eget faglig ståsted innenfor feltet. Emnet skal også gi doktorkandidaten generell kunnskap og ferdigheter i forhold til aktuelle relevante forskningsdesign for å gjennomføre empiriske studier innen området. Doktorkandidaten skal også tilegne seg ferdigheter som er nyttig i forhold til å kommersialisere egen forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset gjennomføres som intensivseminar, fortrinnsvis i samarbeid med andre undervisningsinstitusjoner. Kurset kan alternativt tas som et tilrettelagt selvstudium.

Forkunnskapskrav

Mastergrad i Industriell økonomi og teknologiledelse, eller tilsvarende.

Kursmateriell

Pensumlitteratur: Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIS1050 10.0

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Vår ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.