IØ3910 - Masteroppgave i globalisering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Masteroppgaven må omhandle et tema som er relatert til globalisering. Oppgaven skal skrives på engelsk, og skal ha et omfang på 50 til 70 sider (12 pt, linjeavstand 1,5), og skal vise studentens evne til å utføre en selvstendig vitenskapelig oppgave. Tema for masteroppgaven velges i samråd med en veileder. Studenten bør vise egenskap til å utføre et individuelt forskningsprosjekt, og innholdet i oppgaven bør relateres til noen av aspektene til det tverrfaglige rammeverket av emner som er undervist i programmet.

Læringsutbytte

Studentene skal være i stand til å behandle et spesialisert tema på en faglig måte. Studentene vil få øvelse i formulering av problemstillinger og hvordan man skal samle inn og analysere data. Studentene vil oppnå en utvidet kompetanse i hvordan man analyserer endringsprosesser relatert til globalisering.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell veiledning. Obligatoriske aktiviteter: En kort beskrivelse av masteroppgaven på 5 sider skal leveres til veileder i tredje semester. Masteroppgaven må registreres elektronisk på DAIM innen 15. januar i 4. semester
Vurderingsform: Masteroppgave.
Innleveringsfristen for masteroppgaven er vanligvis 15. juni. Alle emner i masterprogrammet må være bestått før masteroppgaven kan leveres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektbeskrivelse

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL) - enkelte retninger

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i globalisering, samt at studenten må ha bestått 90 studiepoeng i studieprogrammet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.