IØ3012 - Praksisopphold/Prosjektarbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100

Faglig innhold

Studentene i masterprgrammet globalisering skal utføre et prosjekt i en bedrift eller organisasjon. Som del av utplasseringen må studentene skrive en individuell rapport som må oppfylle faglige krav på masternivå. Oppgaven må være et faglig arbeid som må relateres til, eller inkludere deler av, praksisoppholdet. Følgende er eksempler på forskningsområder som dekkes av emnet og som utplasseringsprosjektet kan relateres til: Internasjonal relasjoner, bærekraftig utvikling, bedrifters samfunnsansver, globale verdiskapningskjeder, internasjonale standarder og indikatorsystemer for bærekraftig utvikling, miljøledelse, kunnskaps- og teknologioverføring.

.

Læringsutbytte

Læringsmålene er å utvikle og bygge studentenes personlige, faglige og profesjonelle egenskaper ved å gi dem muligheten til å forske på og administrere et individuelt arbeidsprosjekt i et tverrfaglig perspektiv innenfor et globalt selskap, eller gjennom et prosjektarbeid ved NTNU i samarbeid med en internasjonal bedrift eller organisasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Studentene skal ha veileder fra både NTNU og bedriften/organisasjonen. En obligatorisk skriftlig rapport som er relatert til praksisprosjekt/prosjektarbeidet skal leveres til NTNU-veilederen innen 15. desember (omfang: 35-40 sider, 12 pt, linjeavstand 1,5). Rapporten gis en bestått/ikke-bestått karakter fra NTNU-veilederen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Globalisation and Sustainable Development (MSGLOPOL)
Globalization (MSGLOBAL)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til masterprogrammet i Globalization.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IØ3011 22.5 01.09.2012 31.08.2016

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.