course-details-portlet

HRAD3004 - Stråleterapi og onkologi

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltagelse på Tverrsam, 2 dagers seminar
  • Ferdighetstrening
  • Obligatoriske rapporter- Status, Egenevaluering og refleksjonsnotat

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Helse- og sosialfag
  • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU