HRAD1010 - Praktisk radiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

.Praktisk radiografi er et emne som er satt sammen av ulike tema og fagområder som er praktisk rettet mot radiografyrket. Emnet består av mye ferdighetstrening og obligatoriske aktiviteter. En del er teknisk rettet der studenten skal foreta kvalitetsmålinger på skolens røntgenlaboratorium. I emnet inngår også førstehjelp og HLR (del 1). Studenten skal videre tilegne seg grunnleggende ferdigheter innen forflytningsteknikk. Deler av emnet tar for seg ulike ansvarsoppgaver og noen utfordringer radiografen kan møte utenfor bildediagnostisk avdeling, samt spesielle behov og utfordringer hos både den pediatriske og geriatriske pasienten. Studenten får i tillegg teoretisk og praktisk opplæring i utvalgte rene og sterile prosedyrer.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet forventes det at studenten er i stand til å
Kunnskaper:
- forklare radiografens utfordringer og ansvarsoppgaver i møte med pasienter utenfor bildediagnostisk avdeling
- forklare ulike hygieniske renhetsnivå
- gjøre rede for ulike utfordringer og spesielle behov hos den pediatriske og geriatriske pasienten.
- beskrive prinsipper for generell førstehjelp ved alvorlige skader og sykdomstilstander

Ferdigheter:
- foreta kvalitetsmålinger av røntgenutstyr og forklare resultatene
- beskrive og anvende utvalgte aseptiske/antiseptiske prosedyrer, herunder sårskift og blærekateterisering
- foreta forflytning av pasient med bruk av hensiktsmessig teknikk for pasient og radiograf
- gjennomføre innleggelse av perifert venekateter (PVK) i henhold til prosedyre
- gjenkjenne en persons behov for hjerte-/ lungeredning (HLR) og beherske basal HLR
- iverksette og beherske førstehjelp ved alvorlige skader og sykdomstilstander

Generell kompetanse:
- vise samarbeidsevne i gruppe og kunne presentere fagstoff

Læringsformer og aktiviteter

Teorigjennomgang i plenum. Gruppevis demonstrasjon, øving og ferdighetstrening. Gruppearbeid/prosjektarbeid.

Obligatoriske aktiviteter

  • Praktisk radiografi - obligatorisk tilstedeværelse

Mer om vurdering

Det avvikles ikke utsatt eksamen i emnet. Kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått" må ta eksamen ved neste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Info om litteratur vil bli gitt via Blackboard ved kursstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.