HRAD1002 - Prosjektarbeid i helsetjenesten

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 20 minutter

Faglig innhold

Kvalitet, helsepsykologi, vitenskapelighet, taushetsplikt, samarbeid, gruppeprosesser og kommunikasjon og læring

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet HRAD1002 "Prosjektarbeid i helsetjenesten" forventes det at studenten er i stand til å

KUNNSKAP
- forklare grunnleggende teorier om og erfare gruppeprosesser og kommunikasjon
- gjøre rede for ulike teorier om helseatferd og forebyggende helsearbeid
- beskrive kvalitetsarbeid og kvalitetsindikatorer i helsetjenesten
- skjelne mellom vitenskapelig og ikke-vitenskapelig arbeid/virksomhet

FERDIGHET
- etterkomme lovverk som regulerer taushetsplikt i helsetjenesten
- prøve ut kvalitative datainnsamlingsmetoder på et tidlig innføringsnivå

GENERELL KOMPETANSE
- være bevisst betydningen av samarbeid både i arbeidsgrupper og i helsetjenesten generelt
- være bevisst betydningen av refleksjon og veiledning, og benytte dette som redskap for egen læring

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, prosjektarbeid i grupper og individuell oppgaveløsing i Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav: skriftlig prosjektoppgave i gruppe
  • Arbeidskrav: taushetsplikt

Mer om vurdering

Arbeidskrav må være bestått for at kandidaten har eksamensadgang.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller karakteren "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (MTRAD)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til Bachelor i radiografi, studiested Trondheim.

Kursmateriell

Litteraturliste vil bli lagt ut i Blackboard ved oppstart av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen** 100/100
Vår UTS Muntlig eksamen** 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Avvikles 30.11 og 01.12
  • ** Avvikles 8. februar
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.